Termeni și Condiții

1. INFORMAȚII PRELIMINARE

1.1. Vă multumesc pentru interesul acordat platformei și serviciilor oferite de chimiacuaugusta.ro.
1.2. Vă rog să citiți acest document cu atenție! Acest document( denumit în continuare ,, Contractul” sau ,,Termeni și Condiții”), împreună cu documentele menționate în el, reprezintă condițiile utilizării site-ului chimiacuaugusta.ro( denumit în continuare ,, platforma”) și plasării de comenzi de servicii prin intermediul site-ului. Prin navigarea pe site sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală – un contract între dumneavoastră și chimiacuaugusta.ro. Vă rog să citiți cu atenție și Politica noastră de confidențialitate și Politica privind utilizarea modulelor cookie înainte de a naviga pe site, a vă crea un cont pe site sau a plasa o comandă. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni sau cu Politica de confidențialitate, vă rugăm să nu utilizați platforma.

2. TERMENI ȘI CONDIȚII. OBLIGATIVITATE. CONTACT
2.1. Caracter obligatoriu. Înțelegeți că atât prezentul contract, cât și Politica de confidențialitate au caracter obligatoriu față de dumneavoastră. Prin navigarea pe platformă, prin înregistrarea sau prin plasarea unei comenzi, vă luați angajamentul de a respecta prezentul document și politicile indicate.
2.2. Modificări și actualizări. Îmi rezerv dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Dumneavoastră vi se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul înregistrării pe platformă și/sau plasării comenzii. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor.
2.3. Garanții. Nu pot garanta faptul că orice servicii care au fost incluse la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment. Îmi rezerv dreptul de a modifica în orice moment serviciile.
2.4. Contact. Dacă aveți întrebări sau neclarități, mă puteți contacta cu încredere la admin@chimiacuaugusta.ro sau prin completarea formularului de contact și o să vă răspund în cel mai scurt timp.
3. CINE SUNT
3.1. Date de identificare și contact. Site-ul www.chimiacuaugusta.ro se află în proprietatea CHIMIA CU AUGUSTA SRL, cu sediul social în Str. Aleea Danubius, nr. 1, Bl. XF7, sc. 3, ap. 3, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J25/210/13/04/2021 , cod fiscal 44104143, telefon -, e-mail augusta.voichita@chimiacuaugusta.ro.
3.2. Activitate. Site-ul meu oferă materiale și grile necesare pentru pregătirea în vederea susținerii examenului de admitere la medicină, care pot fi accesate de oriunde și de pe orice dispozitiv („Serviciile”).

4. DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
4.1. Site-ul prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau colectate din alte surse așa cum am descris pe larg în Politica de confidențialitate. Mi-am luat angajamentul să respect legislația națională și europenă privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
4.2. Prin vizitarea și/sau utilizarea platformei, plasarea de comenzi sau prin interacțiunea cu mine prin orice metodă și/sau orice mijloc de comunicare la distanță, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal astfel cum am descris în Politica de confidențialitate.
4.3. Declarați, totodată, că toate datele personale și informațiile transmise către mine sunt actualizate, exacte. În măsura în care datele nu vă aparțin, declarați că ați obținut acordul scris și prealabil al persoanei vizate ale cărei date le transmiteți către mine sau că transmiteți datele în baza altui temei legal conform Regulamentului (EU) 679/2016.
4.4. Este posibil să colectez informații prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul sau dispozitivul. Dacă doriți să aflați mai multe informații, vă recomandăm să accesați și să parcurgeți Politica privind utilizarea modulelor cookie.

5.ELIGIBILITATE
5.1. Pentru a putea înregistra pe site și/sau plasa în mod legal o comandă pe platformă trebuie:
1) să aveți peste 18 ani și/sau capacitate deplină de exercițiu,
2) să fiți de acord cu Termenii și cu Politicile de protecție a datelor cu caracter personal;
3) să îmi furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.
5.2. Servicii către minori. Site-ul nu prestează servicii către minori. Dacă aveți sub 18 ani, vă rugăm să apelați la un părinte/tutore pentru a plasa comanda în numele dvs sau a autoriza plasarea unei comenzi. Pentru mai multe informații ne poți contacta oricând la adresa de e-mail augusta.voichita@chimiacuaugusta.ro.

6. REGULI PRIVIND UTILIZAREA SITE-ULUI
6.1. Reguli. Prin accesarea, vizitarea, plasarea unei comenzi sau desfășurarea oricărei alte activități pe platformă, promiteți să respectați următoarele reguli:
(i) Veți folosi acest site exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;
(ii) Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar îmi rezerv dreptul de a anula comanda și de a informa autoritățile competente sau a mă adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate;
(iii) Veți furniza informații reale, exacte, complete și actualizate;
(iv) Veți respecta drepturile de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest site.
(v) Nu veți desfășura niciun fel de acțiune care ar putea aduce orice fel de prejudiciu platformei, în caz contrar îmi rezerv dreptul de a mă adresa justiției pentru recuperarea oricăror prejudicii cauzate.
6.2. Consecințe. Îmi rezerv dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus, de a anula comenzile, de a sesiza autoritățile competente pentru tragerea la răspundere administrativă/ penală a oricăror fapte antisociale și de a mă adresa justiției pentru recuperarea în integralitate a oricăror prejudiciilor cauzate, prezente sau viitoare, inclusiv beneficiile nerealizate și cheltuielile de judecată (inclusive onorariile avocaților).

7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
7.1. Data încheierii contractului. Contractul dintre dvs. și mine se încheie în momentul în care comanda dvs. va fi acceptată în mod expres de mine și veți primi, în acest sens, un e-mail în care voi confirma comanda.
7.2. Protecție. În măsura în care nu voi accepta comanda, dar dumneavoastră v-au fost retrase sume de bani, voi rambursa aceste sume în cel mai scurt timp. Termenii și Condițiile nu reprezintă, în sensul legislației civile o ofertă, ci o invitație la ofertă.
7.3. Decizia îmi aparține. Îmi rezerv dreptul de a decide, în mod unilateral și fără a preciza motivul, încheierea sau nu a unui contract de prestări servicii. Nu voi avea nicio răspundere față de dumneavoastră în situația în care refuz să dau curs unei comenzi. Accesul premium la site vi se va acorda dumneavoastră numai după ce ați realizat plata tuturor sumelor indicate.

8. DISPONIBILITATEA SERVICIILOR
8.1. Nu pot garanta că serviciile care s-au găsit la un moment dat pe site, vor fi disponibile în orice moment pentru achiziționare. Nu voi avea nicio răspundere față dumneavoastră. în situația în care un serviciu nu se mai regăsește pe site.
8.2. Deși voi încerca să am în timp real pe site actualizate informațiile privind disponibilitatea produselor, nu pot garanta faptul că aceste informații vor fi actualizate, în orice moment. Toate comenzile vor depinde de existența produselor în stoc.

9. PREȚUL. FACTURAREA. PLATA.
9.1. Prețul serviciilor este afișat în lei și în euro pe site și include taxa pe valoare adăugată. Prețul serviciilor este cel afișat pe site, cu excepția situației în care este o eroare. În măsura în care există o eroare, vă voi aduce la cunoștință în cel mai scurt timp, urmând să vă returnez suma de bani achitată suplimentar sau să vă solicit o sumă de bani suplimentară. În măsura în care noul preț nu este mulțumitor pentru dvs, nu răspundeți la solicitarea mea sau nu vă pot contacta, vă voi anula comanda și vă voi rambursa cât mai curând posibil suma de bani achitată.
9.2. Prețurile serviciilor vor putea fi actualizate/modificate în orice moment, iar această actualizare/modificare va înlocui orice preț anterior. Comenzii dvs. i se vor aplica prețurile de la momentul plasării efective a comenzii.
9.3. Plata serviciilor premium se poate face astfel: plata cu cardul online.
9.4. Dacă optati pentru plata online cu cardul bancar, procesarea datelor de pe cardul dumneavoastra se face prin intermediul MobilPay, iar noi nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră.
9.5. Dacă optați pentru plata prin card, instituția emitentă va proceda la validarea și autorizarea plății. În situația în care, tranzacția nu se procesează din motive independente mie (i.e. fonduri inexistente pe card, card expirat), contractul dintre noi nu se încheie și nu vom avea nicio obligație să livrăm produsele, însă dvs. puteți selecta o altă metodă de plată sau încerca din nou procesarea plății cu un card valid.

10. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
10.1 Nu voi fi trasă la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor mele, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

11. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
11.1. Conținutul site-ului este proprietatea intelectuală a Chimia cu Augusta SRL („Societatea”). Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare, utilizare legitimă sau plasare de comenzi.
11.2. Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica partial sau integral site-ul, reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Societății, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.
11.3. Site-ul este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, îmi rezerv dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

12. ACEST ACORD
12.1. Aceşti Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi mine în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere anterioră verbală sau scrisă dintre dumneavoastră şi mine.
12.2. Contractul încheiat între mine şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul meu prealabil și scris. Eu pot transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta.

13. LEGISLAȚIA APLICABILĂ
13.1. Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului i se va aplica legea română. Orice litigiu între noi va fi supus spre soluționare instanțelor române.

14. INEXISTENȚA DREPTULUI DE RETRAGERE
Utilizatorul înțelege faptul că nu beneficiază de dreptul de retragere potrivit OUG 34/2014 deoarece potrivit art. 16 lit. a) serviciile prestate prin intermediul site-ului sunt exceptate de la dreptul de retragere. Prin acceptarea acestui document, utilizatorul confirmă că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după înscrierea pe platformă, moment în care intervine executarea completă a contractului de către site.

15. DATELE SOCIETĂȚII
Denumire: Chimia cu Augusta SRL
Sediul social: Str. ALEEA DANUBIUS, nr. 1, Bl. XF7, sc. 3, ap. 3, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți, România
Cod fiscal: 44104143, Nr. de ordine în registrul comerțului: J25/210/13.04.2021
Telefon: –
E-mail: admin@chimiacuaugusta.ro

ULTIMA ACTUALIZARE: 7/10/2019

Contact