Câți atomi de hidrogen conține un amestec format din 0,30 kg etan și 220 grame de propan ( se consideră N(Avogadro)=6,0×10-23 particule pe mol).

Hello. Add your message here.
Examen Admitere